Arbetsterapeut till Rehabenhet i Fristad

Vi söker en engagerad och kompetent arbetsterapeut för att ansluta till vårt team på Vega Rehab i Fristad, en enhet inom Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Som arbetsterapeut kommer du att spela en viktig roll i att främja rehabilitering och vara med i arbetet att förbättra livskvaliteten för våra patienter.

Sammanfattning av rollen

I rollen som arbetsterapeut kommer du att vara en nyckelperson i vårt team, där du kommer att bidra till att utforma och genomföra rehabiliteringsprogram för våra patienter. Du kommer att arbeta nära andra vårdprofessioner för att säkerställa en holistisk och individanpassad vårdplan för varje individ. Vega Rehab delar lokaler med Vega Vårdcentral och BVC i Fristad med möjlighet till tvärprofessionellt samarbete kring gemensamma patienter.

Ansvar i arbetet

  • Bedöma patienters rehabiliteringsbehov och utforma lämpliga behandlingsplaner.
  • Utföra individuella behandlingar såväl som gruppbehandlingar för att förbättra funktion, rörelse och självständighet hos patienter.
  • Arbeta i team för att övervaka och utvärdera framsteg och justera behandlings- och rehabiliteringsplaner.
  • Ge rådgivning och utbildning till patienter och deras familjer om rehabilitering och hantering av olika tillstånd.

Kvalifikationer

  • Legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av arbete inom primärvårdsnivå.
  • Förmåga att arbeta både självständigt och i teammiljöer.
  • Vi sätter stort värde på bemötande och kommunikationsfärdigheter för att möjliggöra ett gott samarbeta med patienter, kollegor och andra vårdprofessioner.

Om du är en driven arbetsterapeut som är redo att göra verklig skillnad i människors liv, så är detta din chans att ansluta till vårt team och vara en del av vår rehabiliteringsverksamhet.

Urvalsarbetet sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Kontakt

Elisabeth Johansson
Epost: elisabeth.johansson@vegaprimarvard.se
Telefon (växel): 033-10 74 90