Öppet alla helgfria vardagar 07:45-16:30  |  ­Tel: 033-10 74 90  |

Välkommen till Vega Rehab i Fristad

Vi är ett team med kompetenta fysioterapeuter och arbetsterapeuter som startade vår rehabmottagning 1 december 2023. Vi finns här för dig och ger råd, hjälp och stöd vid skada, sjukdom, värk, stress, sömnsvårigheter eller medfödd funktionsnedsättning.

Kontakta oss via telefon

För rådgivning och tidsbokning, ring oss på tel: 033-10 74 90
Måndag - Torsdag: klockan 07:40-16:30
Fredag: klockan 07:40-16:00

1177_rgb_ny2022

Kontakta oss dygnet runt via 1177

Med 1177 e-tjänster kan du ställa frågor, förnya recept, boka och omboka tid.

Om oss

Rehabmottagning med fokus på dina behov

Till Vega Rehab är du välkommen oavsett vilken vårdcentral du är listad på och vare sig du har någon remiss eller inte. Rehabenheten delar lokaler med Vega Vårdcentral och BVC i Fristad, vilket möjliggör ett nära samarbete med de läkare, sjuksköterskor och psykologer som arbetar där.

Rehabilitering

Rehabilitering på rätt sätt

Hos Vega Rehab erbjuds individuell bedömning, behandling och träning. Det kan exempelvis innebära rehabilitering och träning före och efter operationer såväl som vid neurologiska skador och sjukdomar. Det kan även handla om funktionsbedömningar och hjälpmedelsutprovning.

Vi erbjuder även gruppbaserade behandlingsinsatser och utbildningar såsom gruppträning, artrosskola och insatser för att hantera och förebygga stressrelaterad ohälsa.

om du inte är nöjd - Synpunkter & Klagomål

Om du har varit hos oss på Vega Rehab i Fristad, inte är nöjd, har synpunkter eller vill komma med förslag på förbättringar så gör du detta enklast genom att mejla dem till vår verksamhetschef. Du kan också ringa till oss på vår telefonrådgivining på 033 – 10 74 90 och be om att få prata med verksamhetschefen.

Om du inte är nöjd, vill lämna klagomål eller synpunkter kan du även ta kontakt med Patientnämnden i Västra Götalandsregionen. Mer information om Patientnämnden hittar du på deras hemsida

Har den vård du fått inneburit en bestående skada eller ett väsentligt ökat vårdbehov som följd har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) ett utredningsuppdrag. IVO ansvarar även för att utreda händelser som inneburit brott mot offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller om din autonomi eller integritet allvarligt påverkats negativt. Du hittar mer information om IVO på deras hemsida

Har du drabbats av en skada i samband med erhållna insatser inom hälso- och sjukvård kan du vända dig till regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, LöF. Information om Löf hittar du på deras hemsida